فاضل اسدی

فاضل اسدی

کارشناسی ارشد زمین شناسی آبشناسی

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
تکنیسین نقشه برداری
اداره راه و ترابری همدان
کارشناسی ارشد دانشگاه بوعلی سینا
تحصیلات
دانشگاه بوعلی سینا
۱۳۶۶ - ۱۳۷۰
کارشناسی ارشد زمین شناسی آبشناسی
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۶۱
فوق دیپلم
آموزشگاه عالی فنی راه
------------------------
دوره فشرده زمان جنگ
تجارب کاری
۱۳۶۱ - ۱۳۶۶
تکنیسین نقشه برداری
اداره راه و ترابری همدان
نقشه برداری مسیر، کانال ، لوله ....
پروژه‌ها
متعدد
پروژه‌ها
غیر رسمی
دوره های آموزشی
متعدد
توضیحات
با سلام، توضیح خاصی ندارم - من بیش از 30 سال سوابق مطالعات صحرایی اکتشافی اعم از آب، مواد معدنی، و مطالعات لرزه خیزی دارم.