امیر باقری

امیر باقری

کارشناسی حسابداری سایر گرایش ها

۵۵ارتباط ۰مهارت
آذربایجان شرقی | مرند
ریاست واحد مالی یکی از شعب
شرکت پخش سراسری ایران و متصدی بانک و...
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی مرند
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی مرند
۱۳۸۳ - ۱۳۸۶
کارشناسی حسابداری سایر گرایش ها
تجارب کاری
۱۳۸۶ اکنون
ریاست واحد مالی یکی از شعب
شرکت پخش سراسری ایران و متصدی بانک و...
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات
تلفن تماس .. 09365682772 باقری