هاشم پاکدل

هاشم پاکدل

برنامه نویس سی

۱ارتباط ۱مهارت
فارس | شیراز
اپراتور کامپیوتر
شرکت خصوسی
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
۱۳۸۵ - ۱۳۸۸
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
تجارب کاری
۱۳۷۸ - ۱۳۸۰
اپراتور کامپیوتر
شرکت خصوسی
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات