میلاد خزایی

میلاد خزایی

کارشناسی عمران _ ساختمان

۷ارتباط ۲مهارت
تهران | تهران
سرپرست اجرایی
شرکت سازه کاران ایلام
کارشناسی دانشگاه فنی حرفه ای کرمانشاه
تحصیلات
دانشگاه فنی حرفه ای کرمانشاه
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کارشناسی مهندسی عمران سازه
دانشگاه آزاد اسلامی کنگاور
۱۳۸۸ - ۱۳۹۰
کاردانی مهندسی عمران سازه
-
دیپلم مهندسی عمران سازه
هنرستان از سال 1386 تا 1388
تجارب کاری
۱۳۹۸ - ۱۳۹۹
سرپرست اجرایی
شرکت سازه کاران ایلام
تهران؛ ساخت ایستگاه مترو آهنگ
۱۳۹۷ - ۱۳۹۸
سرپرست اجرایی
شرکت سازه کاران ایلام
سرپل ذهاب؛ پروژه مقاوم سازی و بازسازی مسکن مهر شهید شیرودی
۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
مهندس اجرا _ کارشناس فنی
هلدینگ بین المللی کاراکال
تهران؛ ساخت آپارتمان
۱۳۹۱ - ۱۳۹۴
مهندس اجرا
شرکت ناودیس راه
کنگاور؛ پروژه راه آهن غرب کشور
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
دوره ASDL1,2
توضیحات