حسین حق دوست

حسین حق دوست

دیپلم زبان و ادبیات فارسی

۵ارتباط ۱مهارت
کردستان | مریوان
نماینده
جاروی مرکزی کسری
دیپلم
تحصیلات
-
دیپلم زبان و ادبیات فارسی
تجارب کاری
۱۳۹۰ اکنون
نماینده
جاروی مرکزی کسری
مهارت ها
| ۲نفر
Farzaneh Bazzi
زبان ها
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات