ایوب حیدری

ایوب حیدری

کارشناسی حسابداری

۳ارتباط ۰مهارت
سیستان و بلوچستان | چابهار
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی چابهار
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی چابهار
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
کارشناسی حسابداری
زبان ها
اردو | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
ب دنبال اولین تجربه کاری هستم