حسین تقی پور

حسین تقی پور

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
مسئول دفتر مالی
بیمارستان عرفان
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی ملایر
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی ملایر
۱۳۸۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی مدیریت بازرگانی
پاره وقت
تجارب کاری
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
مسئول دفتر مالی
بیمارستان عرفان
۱۳۸۳ - ۱۳۹۱
چاشنی زن(ماشین کار)
صنایع دفاع
شرکتی-پیمانی(پاره وقت)
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات