الهام کریمی

الهام کریمی

کارشناسی ارشد حسابداری

۳ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی کرج
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد حسابداری
مدارک و گواهی‌نامه ها
مدرک دوره حقوق و دستمزد و مالی 1و2
مدرک دوره حقوق و دستمزد و مالی 1و2
سازمان مدیریت صنعتی
پروژه‌ها
تاثیر جریان نقد ازاد و اقلام تعهدی بر چرخه عمر شرکتها
زبان ها
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات