افشین فتوحی

افشین فتوحی

کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار

۷ارتباط ۱۷مهارت
اردبیل | پارس آباد
دانشجو کارآموز
دانشگاه آزاد پارس آباد
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی آباد مغان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی آباد مغان
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
دانشگاه فنی حرفه ای اردبیل
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کاردانی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
تجارب کاری
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
دانشجو کارآموز
دانشگاه آزاد پارس آباد
دوره کارآموزی در دانشگاه آزاد اسلامی پارس آباد در بخش تکنسین ارشد سایت های کامپیوتری
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
تکنسین
پژواک رایانه
اسمبل کامپیوتر-عیب یابی قطعات-وغیره
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات
انجام کلیه خدمات کامپیوتری،نصب نرم افزار ،پشتیبانی،رفع اشکالات کامپیوتری