مقداد شهریاری

مقداد شهریاری

کارشناسی ارشد اقتصاد برنامه ریزی سیستمها

۱ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
کارشناس فروش
بیمه کارافرین
کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران
تحصیلات
دانشگاه علم و صنعت ایران
۱۳۹۴ اکنون
کارشناسی ارشد اقتصاد برنامه ریزی سیستمها
تجارب کاری
۱۳۸۹ اکنون
کارشناس فروش
بیمه کارافرین
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات