علیرضا شیخیان

علیرضا شیخیان

کارشناسی مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار

۰ارتباط ۰مهارت
اصفهان | اصفهان
Administrator
شرکت مخابرات منطقه ای اصفهان
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان
۱۳۸۷ - ۱۳۹۰
کارشناسی مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
Administrator
شرکت مخابرات منطقه ای اصفهان
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات