شهاب احمدی

شهاب احمدی

کارشناسی مهندسی برق قدرت

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | شهریار
تکنسین برق
شرکت مهندسی برق قدرت سراج
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی یزد
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی یزد
۱۳۸۹ - ۱۳۹۲
کارشناسی مهندسی برق قدرت
تجارب کاری
۱۳۹۲ اکنون
تکنسین برق
شرکت مهندسی برق قدرت سراج
اماده انجام پروژهای مرتبط با ترانس وانواع خازن.تولید انواع تراسفورماتور
پروژه‌ها
۱۳۹۲
همکاری با توزیع برق اکثر استانها
تکنسین برق در شرکت مهندسی برق قدرت سراج
مهارت ها
توضیحات
ساخت انواع تراسفور ماتور کوچک وبزرگ،ازمایشگاه فشار قوی،فیلتر الکترو استاتیک،خازنهای فشار قویو...