لیلا قندی

لیلا قندی

کارشناسی ارشد شیمی آلی

۲ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
تحصیلات
دانشگاه تربیت مدرس
۱۳۹۳ اکنون
کارشناسی ارشد شیمی آلی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات