ابوالفضل علیانی فر

ابوالفضل علیانی فر

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

۴ارتباط ۶مهارت
تهران | تهران
برنامه ریز
آرمان انیشان پویا تدبیر
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
۱۳۸۸ - ۱۳۹۳
کارشناسی مهندسی صنایع
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۷
iso 9001:2015
پیام آوارن کیفیت
ACDL
ACDL
مجتمع فنی تهران
msp
msp
مجتمع فنی تهران
Lingo
آزاد تهران شمال
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
برنامه ریز
آرمان انیشان پویا تدبیر
۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
مهندس برنامه ریزی
انتشارات فرای علم و مرکز پخش
۱۳۹۱ - ۱۳۹۶
سرپرست فروش
شهر کتاب آفتاب
۱۳۹۱ - ۱۳۹۱
مدیریت پروژه
اتوبان امام علی
مهارت ها
| ۲نفر
تمنا طوسی
| ۲نفر
تمنا طوسی
| ۱نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
عربی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
iso 9001:2015
excel پیشرفته
msp
توضیحات
علاقه مندی ها:برنامه ریزی-فروش-امور اجرایی