سعید محمدی

سعید محمدی

۰ارتباط ۰مهارت
ایلام | ایلام
ناظر پروژه
مشاور ارسن بنا،ژیلوان،مهرزا،و...
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی دزفول
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی دزفول
۱۳۹۱ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی مکانیک تاسیسات
مدارک و گواهی‌نامه ها
تهویه مطبوع
شرکت هیتاچی ژاپن
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
ناظر پروژه
مشاور ارسن بنا،ژیلوان،مهرزا،و...
پروژه‌ها
پروژه بیمارستانی.مسکونی.رفاهی.ورزشی.تجاری
ناظر پروژه در مشاور ارسن بنا،ژیلوان،مهرزا،و...
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات
طراحی و نظارت تاسیسات حرارتی و برودتی ساختمان های مسکونی.تجاری.ورزشی.درمانی