حمیرا ساعی

حمیرا ساعی

کارشناسی ارشد MBA مدیریت اجرایی

۳ارتباط ۴مهارت
البرز | کرج
مدیر ارشد
بیمه سامان
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی کرج
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
کارشناسی ارشد MBA مدیریت اجرایی
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
مدیر ارشد
بیمه سامان
مدیر فروش محصولات بیمه ایی
۱۳۸۵ - ۱۳۹۳
مدیر تکنولوژی و دانش سازمانی
توسعه صنایع ریلی گسترش
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات