مریم سبحانی فرد

مریم سبحانی فرد

کارشناسی علوم ارتباطات ـ روابط عمومی الکترونیک

۵۱ارتباط ۶مهارت
خوزستان | اهواز
کارشناس آموزشی
بیمارستان امام خمینی اهواز
کارشناسی مرکز جامع علمی کاربردی اهواز
تحصیلات
مرکز جامع علمی کاربردی اهواز
۱۳۹۱ - ۱۳۹۴
کارشناسی روابط عمومی
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
کارشناس آموزشی
بیمارستان امام خمینی اهواز
۱۳۹۴ - ۱۳۹۷
کارشناس روابط عمومی
بیمارستان امام خمینی اهواز
۱۳۸۶ - ۱۳۹۴
خبرنگار
خبرگزاری ایسنا
۱۳۸۵ - ۱۳۸۶
خبرنگار
باشگاه خبرنگاران جوان
پروژه‌ها
۱۳۹۶-۰۵
جامعه روابط عمومی ایران
نیاز مخاطب به دسترسی سریع اخبار در همه شرایط و به طور ویژه تر در زمان بحران، رسانه ها و خبرگیران را به تکاپو می اندازد تا از هر راه ممکنی اطلاعات را کسب کنند و در اختیار مخاطب خود قرار دهند اما متاسفانه استفاده نادرست از فضای مجازی و شبکه های اجتماعی باعث می شود پیامدها و عوارض بحران گسترش یابد.

مریم سبحانی فرد احمد خداخواه
۱۳۹۶-۰۵
جامعه روابط عمومی ایران
یادداشت تخصصی "بررسی نقش روابط عمومی در توسعهٔ اعتماد عمومی" در ماهنامه مدیریت ارتباطات، ماهنامه تحلیلی، آموزشی و اطلاع رسانی
شماره 87، مرداد 1396 نیز به چاپ رسید.
برای مشاهده فایل PDF این شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات به این آدرس مراجعه شود:
۱۳۹۶-۰۱
جامعه روابط عمومی ایران
این یادداشت در سایت های مختلف نیز منتشر شد؛ از جمله:
انجمن روابط عمومی ایران
عصر ایران
۱۳۹۶-۰۱
جامعه روابط عمومی ایران
یادداشت تخصصی انتخابات و شایعه در فضای مجازی در زمان انتخابات پنجمین دوره شورای شهر و دوزادهمین دوره ریاست جمهوری منتشر شد.
۱۳۹۵-۱۲
جامعه روابط عمومی ایران
این یادداشت در وبسایت انجمن روابط عمومی ایران با عنوان محوری "نقش موثر روابط عمومی در مدیریت بحران" منتشر شد و در ماهنامه روابط عمومی، شماره 103، اردیبهشت و خرداد 1396 ص 29 این انجمن نیز با عنوان "نقش روابط عمومی در گذر از بحران" به چاپ رسید.
برای مشاهده فایل PDF این شماره ماهنامه روابط عمومی به این آدرس مراجعه شود:
مهارت ها
| ۴۲نفر
میثم سلیمانیمحمدرضا قربانیرسول قهریمحمد حسن پورنوید میرزایی
| ۴۱نفر
میثم سلیمانیمحمدرضا قربانیرسول قهرینوید میرزاییابوالفضل حیدری
| ۴۰نفر
میثم سلیمانیمحمدرضا قربانیرسول قهرینوید میرزاییمحمد فیض آبادی فراهانی
| ۳۸نفر
میثم سلیمانیرسول قهریمحمد حسن پورنوید میرزاییمحمد فیض آبادی فراهانی
| ۳۸نفر
محمدرضا قربانیرسول قهرینوید میرزاییابوالفضل حیدریمیلاد حامدمقدم
| ۳۷نفر
میثم سلیمانیمحمدرضا قربانیرسول قهرینوید میرزاییمحمد فیض آبادی فراهانی
زبان ها
عربی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات