صدیقه نورائی

صدیقه نورائی

مترجم و کارمند بخش بازرگانی

۰ارتباط ۲مهارت
البرز | کرج
مترجم
میثم موعود کیش
کارشناسی ارشد دانشگاه اراک
تحصیلات
دانشگاه اراک
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فرانسه
علاوه بر زبان فرانسه که رشته تحصیلی ام بوده استبه زبان انگلیسی نیز تسلط کامل دارم.
-
زیردیپلم
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۸۰
کامپیوتر
سازمان فنی و حرفه ای
دیپلم کامپیوتر را از موسسه نوین گستر تحت پوشش سازمان فنی و حرفه ای دریافت کردم.
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
مترجم
میثم موعود کیش
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
مترجم
شرکت توان خودرو جی
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
مترجم
موسسه پژوهشی شمیم
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
مترجم فرانسه
بنیاد پروفسور حسابی
پروژه‌ها
طراحی مهندسی
نشر آب
من مترجم این کتاب بوده ام اما کتاب هنوز چاپ نشده است.
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
فرانسه | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات