عباس اسدی

عباس اسدی

تکنسین شبکه های کامپیوتری

۰ارتباط ۵مهارت
البرز | کرج
مسئول فروش
ارژنگ سازه
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی ساری
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی ساری
۱۳۸۶ - ۱۳۹۰
کارشناسی علوم کامپیوتر فناوری اطلاعات
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۱
ccne
کاریار ارقام
۱۳۹۰
ccna
کاریار ارقام
۱۳۹۰
mcse
کاریار ارقام
۱۳۸۹
sisco
کاریار ارقام
۳۴۵۸۴۲۹۱۲
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
مسئول فروش
ارژنگ سازه
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
مسئول خرید
کازئینات ایران
۱۳۹۲ - ۱۳۹۳
مدیر ارشد خرید
شرکت پردازش
۱۳۹۰ - ۱۳۹۱
IT مدیر بخش
خزرشیر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات