نگار نعمتی نیا

نگار نعمتی نیا

کارشناسی ارشد روانشناسی نظری

۵ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
مربی مهدکودک
مدرسه راه رشد
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی کرج
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد روانشناسی نظری
تجارب کاری
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
مربی مهدکودک
مدرسه راه رشد
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات