محمد علی احمدی

محمد علی احمدی

کارشناسی ارشد مهندسی عمران

۰ارتباط ۰مهارت
کردستان | مریوان
کارشناسی ارشد دانشگاه بوعلی سینا
تحصیلات
دانشگاه بوعلی سینا
۱۳۸۹ - ۱۳۹۳
کارشناسی ارشد مهندسی عمران
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات