محمد معتمدی

محمد معتمدی

کارشناسی ارشد زیست شناسی میکروبیولوژی

۱۲ارتباط ۱مهارت
کرمانشاه | صحنه
کارشناس ازمایشگاه
ازمایشگاه
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
۱۳۸۶ اکنون
کارشناسی ارشد زیست شناسی میکروبیولوژی
-
دیپلم مهندسی فناوری اطلاعات IT شبکه های کامپیوتری
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
کارشناس ازمایشگاه
ازمایشگاه
مهارت ها
محمد قبادی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
دارای مدرک سطح ۱خط تحریری و خوشنویسی با خودکار