احمد عطایی

احمد عطایی

کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT برنامه نویسی تحت وب

۰ارتباط ۱مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
کارشناسی مرکز آموزش علمی کاربردی داده پردازی ایران
تحصیلات
مرکز آموزش علمی کاربردی داده پردازی ایران
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT برنامه نویسی تحت وب
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات