درسا جهانشیری

درسا جهانشیری

کارشناس مهندسی پزشکی بیوالکتریک

۶ارتباط ۸مهارت
تهران | تهران
کارشناس تجهیزات پزشکی
بیمارستان پیامبران
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
۱۳۹۳ - ۱۳۹۷
کارشناسی مهندسی پزشکی بیوالکتریک
تجارب کاری
۱۳۹۸ اکنون
کارشناس تجهیزات پزشکی
بیمارستان پیامبران
۱۳۹۵ - ۱۳۹۸
کارشناس واحد تجهیزات پزشکی
بیمارستان مدائن
انجام تعمیرات تجهیزات پزشکی و کلیه امور مرتبط با اعتبار بخشی این واحد
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
دانشجو کارشناسی
بیمارستان مرکز طبی کودکان
ثبت اسناد و مدارک پزشکی در سیستم HIS
پروژه‌ها
۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
ساخت ترازوی نوزاد گویا
کارشناس واحد تجهیزات پزشکی در بیمارستان مدائن
ساخت ترازوی دیجیتال نوزاد با دقت 0/1 کیلو گرم توسط میکروی avr
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
مسئول فنی مراکز درمانی و شرکت های توزیعی
مدیریت کارآمد تجهیزات پزشکی بیمارستان
کارگاه ۳۲ ساعته مدیریت تجهیزات پزشکی بیمارستانی(ایستگاه نوآوری شریف)
کنگره بین المللی کنترل عفونت بیمارستانی و تجهیزات پزشکی
شرکت در کنگره دانشگاه ایران سال 96
دوره 8 ساعته کاربری مانیتورینگ قلب و آشنایی با ماژول های علائم حیاتی
دوره ی 8 ساعته که در شرکت صاایران برگزار شد
دوره یک روزه ضوابط و مقررات نگهداشت
کارگاه یک روزه دانشگاه علوم پزشکی تهران
کارگاه آشنایی با میکرو AVR
دوره آشنایی اولیه با میکرو avr در مرکز آموزش نیراسیستم
آشنایی با نحوه کار و تعمیر ،تجهیز ،نصب،راه اندازی و pm تجهیزات بیمارستانی
دوره آشنایی با تجهیزات بیمارستانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر به مدت 120 ساعت با کسب نمره 95 از 100
توضیحات