فهیم محمدی

فهیم محمدی

آتش نشان

۱ارتباط ۹مهارت
بوشهر | عسلویه
آتش نشان
پتروشیمی مهر
کارشناسی مرکز آموزش علمی کاربردی عسلویه
تحصیلات
مرکز آموزش علمی کاربردی عسلویه
۱۳۹۷ - ۱۳۹۹
کارشناسی صنایع شیمایی
دانشگاه پیام نور واحد عسلویه
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
کاردانی مدیریت صنعتی
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۸
HAZMAT
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
CFE-98-3991
۱۳۹۸
رفتار شناسی حریق
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
CFE-98-3990
۱۳۹۸ - ۱۳۹۹
IRATA LEVEL 1
HSE پتروشیمی منطقه پارس
7048/T 98/022
۱۳۹۵
آتش نشانی سطح ۱ و ۲
HSE پتروشیمی منطقه پارس
بمدت ۳۰۰ ساعت
امداد و کمکهای اولیه
۱۳۹۵
امداد و کمکهای اولیه
سازمان جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
95/23/07/1/1/2410/01_95/21/3407/633
35 ساعت
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
آتش نشان
پتروشیمی مهر
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
حفاظت فیزیکی
مهندسی صنایع نفت
زبان ها
عربی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
آشنایی کامل با گره های کاربردی آتش نشانی
آموزش های تخصصی آتش نشانی مقدماتی
گاز سنجی( Gas testsr)
آشنایی کامل با چک لیست های آتش نشانی و کارهای اداری مرتبط به آتش نشانی
آشنایی کامل با تجهیزات ثابت اطفای حریق
اطفای حریق مقدماتی
اطفای حریق پیشرفته
امداد و نجات
کمک های اولیه مقدماتی
سیستم اطفای حریق اتوماتیک
خطرات محیطهای سربسته و ورود به آنها
دستورالعمل مجوز کار
امداد و نجات در ارتفاع
آشنایی کامل با انواع خاموش کننده های دستی
آشنایی کامل با دستگاه تنفسیBA
توضیحات
کسب مقام اول مسابقات سرعتی دو صدمتر (سه دوره)
کسب مقام اول آمادگی جسمانی
همکاری با موسسه توسعه پایدار نایبند جهت آموزش همگانی
دریافت دو عدد لوح تقدیر از موسسه توسعه پایدار نایبند
دریافت لوح تقدیر از شرکت مهندسی صنایع نفت اویک بدلیل همکاری در اطفای حریق
آموزش به مدارس و ... نحوه اطفای حریق با خاموش کننده های دستی