صمد گل محمدی

صمد گل محمدی

کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی

۱ارتباط ۳مهارت
اردبیل | مشکین شهر
ناظر هیئت مدیره
جهادگران ساوالان خیاو
کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مشهد
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مشهد
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی
دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل
۱۳۸۵ - ۱۳۹۰
کارشناسی زمین شناسی
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
ناظر هیئت مدیره
جهادگران ساوالان خیاو
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
ترکی استانبولی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات