مهدی احمدی

مهدی احمدی

دکترا حقوق جزا و جرم شناسی

۱۲ارتباط ۰مهارت
کرمانشاه | اسلام آباد
کارشناسی ارشد دانشگاه بوعلی سینا
تحصیلات
دانشگاه بوعلی سینا
۱۳۸۶ اکنون
کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
زبان ها
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات