منوچهر رفیعی

منوچهر رفیعی

کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات IT

۰ارتباط ۰مهارت
فارس | شیراز
کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز
تحصیلات
دانشگاه شیراز
۱۳۹۶ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات IT
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات