فاطمه احمدوند

فاطمه احمدوند

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
کارشناس بازرس روان
علوم پزشکی
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی همدان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی همدان
۱۳۹۲ اکنون
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
دانشگاه بوعلی سینا
۱۳۸۳ اکنون
کارشناسی اقتصاد بازرگانی
مدارک و گواهی‌نامه ها
گواهی نرم افزار اداری
گواهی نرم افزار اداری
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
گواهی هلال احمر
گواهی هلال احمر
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
کارشناس بازرس روان
علوم پزشکی
۱۳۹۲ اکنون
روانشناس
معاونت درمان
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات