احسان چهری

احسان چهری

۰ارتباط ۱مهارت
کرمانشاه | صحنه
دیپلم
تحصیلات
-
دیپلم معماری
مهارت ها
زبان ها
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات