حامد کشانی

حامد کشانی

کارشناسی مهندسی برق قدرت

۰ارتباط ۲مهارت
اصفهان | اصفهان
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی دولت آباد
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی دولت آباد
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی برق قدرت
مدارک و گواهی‌نامه ها
ICDL1,2
آموزشگاه آزاد افاق
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات
جویای کار درشته برق که بتونم پیشرفت کنم .منظم و انگیزه زیاد یادگیری دارم .میخواهم کسب تجربه کنم و کار کنم یادبگیرم و دایمی باشم .بیمه مهم و باتوجه به پیشرفت کاری و سابقه حقوق زیاد بشه باتشکر.ابتدا حاظرم کارآموز باشم دائمی