حمزه شریفی

حمزه شریفی

کارشناسی

۱ارتباط ۰مهارت
ایلام | سرابله
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی ایلام
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی ایلام
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
دانشگاه علامه طباطبایی
۱۳۷۷ - ۱۳۸۱
کارشناسی حقوق
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات