میثم قویمی

میثم قویمی

در حال حاضر بیکار هستم

۱ارتباط ۱مهارت
اردبیل | اردبیل
کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی شهریار
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی شهریار
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه
دانشگاه صنعتی سهند
۱۳۸۴ - ۱۳۸۹
کارشناسی مهندسی معدن استخراج
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات