فرزاد صیادرضایی نژاد

فرزاد صیادرضایی نژاد

کارشناس مسئول امور چکاوک در اداره مرکزی بانک اقتصاد نوین

۰ارتباط ۳مهارت
تهران | تهران
کارشناس مسئول ستاد
بانک اقتصاد نوین
کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی مولانا
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی مولانا
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی
دانشگاه پیام نور واحد بندر انزلی
۱۳۸۱ - ۱۳۸۵
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
کارشناس مسئول ستاد
بانک اقتصاد نوین
امور سامانه چکاوک
۱۳۸۷ - ۱۳۹۳
بانکدار شعب
بانک اقتصاد نوین
حدود 6 سال کار در شعب تهران
۱۳۸۳ - ۱۳۸۳
کمک حسابدار
شرکت تک بام شمال
قطع همکاری به منظور ادامه تحصیل
پروژه‌ها
۱۳۹۷
طرح امتیاز بندی مشتریان سامانه چکاوک در بانک اقتصاد نوین
کارشناس مسئول ستاد در بانک اقتصاد نوین
طرح مذکور به عنوان یکی از طرح های برتر سال 1397 بانک اقتصاد نوین محسوب شده و فرآیند عملیاتی شدن آن در حال انجام می باشد .
پروژه‌ها
۱۳۹۶-۰۹
بررسی تاثیر رفتار طنین برند بر اشتیاق به خرید مجدد یا ارجاع برند با نقش میانجی اعتماد به برند و وفاداری به برند
موضوع پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی (M.A)
گرایش : بازاریابی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
انواع دوره های ضمن خدمت مانند : اعتباراسنادی – مبارزه با پولشویی – حقوق بانکی- تشخیص اصالت اسناد و مدارک هویتی
بانکدار شعب در بانک اقتصاد نوین
دوره عملی و کاربردی حسابداری شرکتی
کمک حسابدار در شرکت تک بام شمال
گواهی دوره آموزشی نرم افزار همکاران سیستم1384
کمک حسابدار در شرکت تک بام شمال
گواهی 32 ساعته مهارت ICDL سازمان فنی و حرفه ای 1385
توضیحات
آشنایی کامل به امور اداری ومکاتبات بین سازمانی ، ضمانتنامه ها و تسهیلات ، کارشناس مسئول مبادلات چکاوک– ایده پرداز طرح های بانکی به منظور بازاریابی جهت جذب و معرفی و تقویت برند و محصولات بانکی به مدیران شرکت ها و مشتریان تجاری .