مهیار دلیری

مهیار دلیری

کارشناسی عمران

۰ارتباط ۰مهارت
گیلان | رشت
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی زنجان
۱۳۹۰ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی عمران
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات