فردین رستمی

فردین رستمی

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

۱ارتباط ۰مهارت
کردستان | کامیاران
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
۱۳۹۳ اکنون
کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
زبان ها
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات