مهران ربیع نیا

مهران ربیع نیا

کارشناسی ارشد معماری

۰ارتباط ۱مهارت
اصفهان | اصفهان
طراح
سازمان طراحی مهندسی و فنی شهرداری اصفهان
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان
۱۳۷۱ - ۱۳۸۰
کارشناسی ارشد معماری
تجارب کاری
۱۳۸۱ اکنون
طراح
سازمان طراحی مهندسی و فنی شهرداری اصفهان
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات