بهرام گل محمدی

بهرام گل محمدی

سرپرست فروش

۲ارتباط ۵مهارت
البرز | کرج
مدیریت مجموعه
پخش میوه جات به فروشگاه های مواد غذایی
کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی کرج
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
۱۳۸۰ - ۱۳۸۳
کاردانی کاربرد کامپیوتر نرم افزار
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۴
آشنایی با اصول سرپرستی و هدایت تیم حرفه ای
شرکت مهندسی ایستا پترو پرگاس
۷۸۵۹۰
۱۳۹۰
آشنایی با اصول بازاریابی محصولات fmcg(کالاهای سریع المصرف)
شرکت عوجان ایرانیان
۲۳۴۱۵
۱۳۹۰
اصول مرچندایزینگ یا چیدمان و افزایش خروجی کالا
شرکت عوجان ایرانیان
۳۴۲۵۱
تجارب کاری
۱۳۹۷ - ۱۳۹۸
مدیریت مجموعه
پخش میوه جات به فروشگاه های مواد غذایی
بدلیل نداشتن صرفه اقتصادی و عدم تامین مالی مجبور به حذف مجموعه شدم
۱۳۹۵ - ۱۳۹۷
سرپرست فروش البرز
بیگ بیر( نوشیدنی و انرژی زا)
بدلیل شروع کار برای خودم و تشکیل تیم پخش از مجموعه بیگ بیر جدا شدم
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
سرپرست فروش البرز
زرین جم مارینا(مجموعه سانی نس)
بدلیل میل به رشد و ارتقاء لول شغلی و عدم امکان رشد در این مجموعه از مجموعه سانی نس جدا شدم
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
سوپروایزر(سرگروه کرج)
شرکت عوجان ایرانیان(رانی)
بدلیل رشد و ارتقاء لول شغلی از مجموعه رانی جداشدم
۱۳۸۸ - ۱۳۹۳
ویزیتور(فروشنده مویرگی)
شرکت عوجان ایرانیان(رانی)
ادامه فعالیت رو با همین مجموعه ولی یه پله بالاتر انجام دادم
پروژه‌ها
راه اندازی مجموعه سانی نس در شعبه کرج و برند سازی