سجاد ظاهری

سجاد ظاهری

کارشناسی ارشد برق الکترونیک

۰ارتباط ۱مهارت
چهارمحال و بختیاری | شهرکرد
تکنسین نت
اتوکد برق
کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی راغب اصفهانی
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی راغب اصفهانی
۱۳۹۰ - ۱۳۹۰
کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک
تجارب کاری
۱۳۸۹ - ۱۳۹۶
تکنسین نت
اتوکد برق
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات