هانیه غفاری خضری

هانیه غفاری خضری

کارشناسی شیمی کاربردی

۱ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
نماینده بازاریابی
شرکت تجهیزات پزشکی مدیاطب
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی شهر ری
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی شهر ری
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
نماینده بازاریابی
شرکت تجهیزات پزشکی مدیاطب
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
مشاور/بازاریاب
موسسه زبان ایرانمهر
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
مسول فروش واموردفتری
فرش هامین
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
گذراندن دوره کارآموزی در پالایشگاه نفت تهران
درجه کارشناسی شیمی کاربردی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی شهر ری
توضیحات