مهدی بهمن پور

مهدی بهمن پور

برنامه نویس اندروید به صورت تخصصی ، همچنین ios ، وب نویسی با زبان پایتون

۳ارتباط ۴مهارت
فارس | شیراز
کارشناسی دانشگاه خلیج فارس
تحصیلات
دانشگاه خلیج فارس
۱۳۹۴ اکنون
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
پروژه‌ها
۱۳۹۵
درجه کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار از دانشگاه خلیج فارس
برنامه نویسی اندروید و انتشار در کافه بازار
اپلیکیشن سفارش آنلاین غذا در بوشهر .
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
برنامه نویسی حرفه ای اندروید
درجه کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار از دانشگاه خلیج فارس
توضیحات