سعید زرگرپور

سعید زرگرپور

کارشناسی حسابداری

۳ارتباط ۰مهارت
سیستان و بلوچستان | زاهدان
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان
۱۳۸۷ - ۱۳۹۱
کارشناسی حسابداری
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات