وحید قنبری

وحید قنبری

کارشناس کارگزینی در شرکت فرنام بسپار

۰ارتباط ۲۲مهارت
البرز | کرج
کارشناس کارگزینی
شرکت فرنام بسپار - استان تهران - شهر صفادشت - شهرک صنعتی صفادشت
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی کرج
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناسی حسابداری
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
کارشناس کارگزینی
شرکت فرنام بسپار - استان تهران - شهر صفادشت - شهرک صنعتی صفادشت
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کارمند اداری
شرکت مهندسی OffShor - استان بوشهر - شهرستان کنگان - پارس جنوبی فاز 12
مهارت ها
| ۰نفر
توضیحات