محمد رضا حدادزاده

محمد رضا حدادزاده

کارشناسی مهندسی عمران عمران

۱ارتباط ۱۳مهارت
تهران | تهران
کارشناسی دانشگاه تهران
تحصیلات
دانشگاه تهران
۱۳۶۳ - ۱۳۷۲
کارشناسی مهندسی عمران عمران
مرخصی تحصیلی به دلیل ازدواج
مدارک و گواهی‌نامه ها
نمایندگی بیمه
بیمه پارسیان
گواهینامه پایان دوره msp
موسسه آموزشی رهکوشان
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
عربی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توانایی خواندن متون ابتدایی
دوره های آموزشی
آموزش کنترل پروژه(msp)
توضیحات
کارهای انجامی وحضور در کارگاه ها وپروژه ها در رزومه جداگانه ای پیوست میگردد