مهرشاد کاظمی نورالدین وند

مهرشاد کاظمی نورالدین وند

مسئول و مشاور امورحقوقی در شرکت شیما سپاهان

۰ارتباط ۱۳مهارت
اصفهان | فولادشهر
مسئول امورحقوقی
شرکت شیما سپاهان
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز زرین شهر
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز زرین شهر
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۵
تقدیرنامه جشنواره ملی حرکت
معاونت آموزشی دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان
۰۳۱۵۸۴۷
۱۳۹۳
کارگاه واکاوی آسیب های اجتماعی
دادگستری نیکبخت اصفهان
۲۱۰/۶۲۰
تقدیرنامه
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری نیکبخت
تجارب کاری
۱۳۹۸ - ۱۳۹۹
مسئول امورحقوقی
شرکت شیما سپاهان
۱۳۹۵ اکنون
مسئول تربیت آموزش بسیج حقوقدانان
بسیج حقوقدانان سپاه لنجان
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
مسئول تربیت آموزش
بسیج دانشگاه پیام نور مرکز زرینشهر
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
عضو اصلی شورای تبیین مواضع راهبردی بسیج دانشجویی لنجان
بسیج دانشجویی شهید چاووشی زرینشهر
۱۳۹۲ - ۱۳۹۷
عضو اصلی کارگروه آسیب شناسی اجتماعی
دادگستری نیکبخت اصفهان
پروژه‌ها
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
نشریه دادار حق حقوق پیام نور مرکز زرینشهر
درجه کارشناسی حقوق از دانشگاه پیام نور مرکز زرین شهر
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
فنون مطالعه و یادگیری سریع
درجه کارشناسی حقوق از دانشگاه پیام نور مرکز زرین شهر
نشریات دانشجویی
درجه کارشناسی حقوق از دانشگاه پیام نور مرکز زرین شهر
صفرتا صد ویراستاری دوره مقدماتی
درجه کارشناسی حقوق از دانشگاه پیام نور مرکز زرین شهر
توانمند سازی فعالین فرهنگی استان اصفهان
درجه کارشناسی حقوق از دانشگاه پیام نور مرکز زرین شهر
دادخواست نویسی پایه و حرفه ای
درجه کارشناسی حقوق از دانشگاه پیام نور مرکز زرین شهر
دوره شخصیت شناسی پایه
درجه کارشناسی حقوق از دانشگاه پیام نور مرکز زرین شهر
امنیت شبکه های اجتماعی و فضای سایبر
درجه کارشناسی حقوق از دانشگاه پیام نور مرکز زرین شهر
توضیحات
نوشتن انواع نامه های رسمی و متون رسمی اداری حقوقی