هادی کریمی

هادی کریمی

کاردانی مهندسی برق صنعتی

۲ارتباط ۰مهارت
آذربایجان شرقی | هشترود
کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی هشترود
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی هشترود
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کاردانی مهندسی برق صنعتی
پروژه‌ها
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
چوربین آبی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
سلام علیکم
بنده دانشجوی کارشناسی در رشته مهندسی تکنولوژی برق -قدرت هستم و دانشگاه ازاد اسلامی واحد هشترود مشغول به تحصیل هستم...