برات محمدی

برات محمدی

کارشناسی ارشد جغرافیا برنامه ریزی روستایی

۰ارتباط ۳مهارت
کرمانشاه | کرمانشاه
*واحد سازمانی: بازارچه های مرزی استان * دفتر شهرشیمی امام صادق(ع) *مسئول پیگیریهای شهرشیمی امام صادق(ع) 4- شرکت تلاش فراگیر عمران غرب(31/1/1384-20/9/1378) *واحد سازمانی:امور اداری، اقتصادی و بازرگانی *مسئولیتها: مسئول دبیرخانه و امور اداری
*واحد سازمانی: بازارچه های مرزی استان * دفتر شهرشیمی امام صادق(ع) *مسئول پیگیریهای شهرشیمی امام صادق(ع) 4- شرکت تلاش فراگیر عمران غرب(31/1/1384-20/9/1378) *واحد سازمانی:امور اداری، اقتصادی و بازرگانی *مسئولیتها: مسئول دبیرخانه و امور اداری
کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور واحد ارومیه
تحصیلات
دانشگاه پیام نور واحد ارومیه
۱۳۸۹ - ۱۳۹۲
کارشناسی ارشد جغرافیا برنامه ریزی روستایی
تجارب کاری
۱۳۸۷ اکنون
*واحد سازمانی: بازارچه های مرزی استان * دفتر شهرشیمی امام صادق(ع) *مسئول پیگیریهای شهرشیمی امام صادق(ع) 4- شرکت تلاش فراگیر عمران غرب(31/1/1384-20/9/1378) *واحد سازمانی:امور اداری، اقتصادی و بازرگانی *مسئولیتها: مسئول دبیرخانه و امور اداری
*واحد سازمانی: بازارچه های مرزی استان * دفتر شهرشیمی امام صادق(ع) *مسئول پیگیریهای شهرشیمی امام صادق(ع) 4- شرکت تلاش فراگیر عمران غرب(31/1/1384-20/9/1378) *واحد سازمانی:امور اداری، اقتصادی و بازرگانی *مسئولیتها: مسئول دبیرخانه و امور اداری
*واحد سازمانی: بازارچه های مرزی استان
* دفتر شهرشیمی امام صادق(ع)
*مسئول پیگیریهای شهرشیمی امام صادق(ع)
4- شرکت تلاش فراگیر عمران غرب(31/1/1384-20/9/1378) *واحد سازمانی:امور اداری، اقتصادی و بازرگانی
*مسئولیتها: مسئول دبیرخانه و امور اداری
مسئول دفتر مدیرعامل
مسئول روابط عمومی و امور بین الملل
مسئول پیگیری های ویژه شرکت
مسئول پیگیری های منطقه ویژه اقتصادی اسلام آبادغرب
مسئول پیگیری های شهر شیمی امام صادق(ع)کرمانشاه
5-سازمان همیاری شهرداری های استان کرمانشاه( از 1/2/1384-...) اداری، اقتصادی،بازرگانی، آموزشی، مطالعاتی
*مسئولیت:دبیر مناطق ویژه اقتصادی استان(اسلام آبادغرب-قصرشیرین-کرمانشاه)
*مدیر سرمایه گذاری منطقه ویژه اقتصادی قصرشیرین
*مدیر امور شهرداریهای سازمان
*مسئول واحد آموزش و پژوهش سازمان
*جانشین حقوقی سازمان
۱۳۷۰ - ۱۳۷۸
1- سازمان نهضت سوادآموزی کرمانشاه(1370-1374) نوع مسئولیت: آموزشی و تدریس 2- سازمان تعاون مصرف شهر و روستای کرمانشاه(1372-1376) نوع مسئولیت: بازرگانی- خدماتی 3- استانداری کرمانشاه(20/9/1378-20/5/1378) نوع مسئولیت: اداری - اقتصادی
1- سازمان نهضت سوادآموزی کرمانشاه(1370-1374) نوع مسئولیت: آموزشی و تدریس 2- سازمان تعاون مصرف شهر و روستای کرمانشاه(1372-1376) نوع مسئولیت: بازرگانی- خدماتی 3- استانداری کرمانشاه(20/9/1378-20/5/1378) نوع مسئولیت: اداری - اقتصادی
1- سازمان نهضت سوادآموزی کرمانشاه(1370-1374) نوع مسئولیت: آموزشی و تدریس
2- سازمان تعاون مصرف شهر و روستای کرمانشاه(1372-1376) نوع مسئولیت: بازرگانی- خدماتی
3- استانداری کرمانشاه(20/9/1378-20/5/1378) نوع مسئولیت: اداری - اقتصادی
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات
سوابق پژوهشی:دارای چندین مقاله که بصورت سخنرانی و یا پوستر در همایش ها و کنفرانس های ملی و بین المللی پذیرفته و در پایگاههای استنادی ملی و بین المللی، نیز نمایه شده است
1)مقاله"توسعه صنعتی و راهکارهای کاهش اثرات آن ها"( اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست )
2)مقاله"اهمیت تولید در بخش کشاورزی"(اولین کنفرانس ملی دانشجویی اقتصاد کشاورزی ایران)
3)مقاله "بررسی جایگاه فناوری های نوین شهری درخدمات شهرداری ها" (شهرداری تهران)
4)مقاله"گردشگری و امنیت اجتماعی" (همایش ملی توسعه صنعت گردشگری با تاکید بر پارک های ملی و تالاب ها با محوریت استان گلستان)
5)مقاله" بررسی رابطه بین تمایل به توسعه گردشگری و اثرات اجتماعی-اقتصادی آن از دیدگاه جامعه میزبان-مطالعه موردی روستای نجوبران،استان کرمانشاه(پنجمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا)
6)مقاله"تاثیر قوانین و مقررات مناطق آزاد بر جذب سرمایه(اولین همایش ملی راهکارهای توسعه منطقه آزاد ماکو با محوریت سرمایه گذاری،فرصت ها و چالش ها)
7)مقاله"تعریف بهداشت شهری،فردی،روانی،جسمی،واجتماعی در شهر دینی" (اولین همایش پروژه اسلام در زندگی شهری)
8)مقاله"مناطق آزاد تجاری و صنعتی و تاثیر آن بر توسعه منطقه خلیج فارس" (نهمین همایش ملی-پژوهشی خلیج فارس)
9) مقاله" نقش استرس در بیماریهای روان تنی" (پنجمین همایش ملی سایکوسوماتیک)
10)مقاله" نقش جغرافیا در گردشگری" (دومین همایش گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین)
درتحلیل جمعیت روستایی استان کرمانشاه به تفکیک شهرستان(تحقیق دانشگاهی)GIS11) مقاله"کاربرد
12) مقاله" نقش دهیاری ها در توسعه پایدار روستایی از دیدگاه مردم(تحقیق دانشگاهی)
(13)مقاله" مدیریت سرمایه گذاری" ( دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین)
14) مقاله" آموزش شیمی و زندگی" (هشتمین کنفرانس ملی آموزش شیمی ایران)
15) مقاله" یادگیری زبان دوم" (اولین کنفرانس ملی آموزش زبان انگلیسی، ادبیات و مترجمی)
16) مقاله" بازتاب حکمت اسلامی در شهر ایرانی- اسلامی" (همایش بازتاب حکمت اسلامی در هنر و معماری)
17) مقاله" نقش اکوتوریسم در حفاظت زیستگاهها و حیات وحش" (همایش اکوژی حفاظت)
18) مقاله" فرهنگ بومی و شیوه های مدرن نمایشی" (همایش علمی از فرهنگ بومی تا تئاتر دینی)
19) مقاله " حماسه اقتصادی-دفاع مقدس" (همایش ملی سلحشوران دفاع مقدس)
20) مقاله"چشم انداز و چالش های محیط زیست"(اولین همایش ملی معماری،مرمت،شهرسازی و محیط زیست پایدار)
21) مقاله" حکمروایی شایسته و مشارکت مردمی در توسعه شهری پایدار(اولین کنفرانس ملی معماری و فضاهای شهری پایدار)
22) مقاله مشارکت روستاییان و برنامه ریزی توسعه پایدار روستایی (دومین همایش ملی برنامه ریزی و توسعه پایدار روستایی در ناحیه جنوبی دریای خزر)
23) مقاله" بهینه سازی فرایند تولید محصولات کشاورزی و توسعه پایدار" (اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار)
24) مقاله" فرآوری، بسته بندی و صنایع وابسته پسته(کنگره ملی دستاوردهای علمی و پژوهشی پسته)
25)مقاله" سیستم های انرژی خورشیدی و تاثیر آن بر محیط زیست، اقتصاد و توسعه پایدار(اولین کنفرانس بین المللی انرژی خورشیدی)
26) مقاله" تولید علم نانو،آسیبها وچالش های آن درکشور(نخستین کنگره ملی شرکت های دانش بنیان با رویکرد نانوفناوری در اقتصاد مقاومتی)
27) مقاله" نقش ادبیات بومی در اتحاد و وحدت جامعه(همایش ملی ادبیات بومی لرستان)
28) مقاله" کارکرد های اقتصادی علم سنجی(ششمین همایش ملی دانشجویی ادکا با عنوان "مفاهیم نظری و کاربردی علم‌سنجی از علم تا عمل)
29) مقاله" نقش بانک ها در توسعه اقتصاد و تجارت الکترونیکی(دومین کنفرانس توسعه کاربردهای صنعتی اطلاعات، ارتباطات و محاسبات)
30) مقاله" مدیریت پایدار و رشد اقتصادی(نخستین همایش ملی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار)
31) مقاله" ایمنی، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل(همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین)
32) مقاله" مبانی و اصول تعلیم و تربیت و فلسفه تربیتی مدارس فردا(همایش ملی مدرسه فردا)
33) مقاله" مدیریت و رهبری اسلامی(کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی)
34) مقاله" اکوتوریسم و فضای سبز" (همایش ملی گیاهان دارویی)
35) مقاله" کنترل سیلابها و کاهش خطرپذیری(همایش ملی عمران و توسعه پایدار)
36) مقاله" جایگاه شهرداریها و شورا ها در اجرایی کردن مفاهیم توسعه پایدار شهری (اولین کنفرانس ملی معماری وشهرسازی اسلامی)
37) مقاله" بیومس و ضایعات کشاورزی در تولید انرژی (سومین کنفرانس بین¬ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی)
38) مقاله" اصول و مبانی نظری و مفهومی آموزش عالی و توسعه پایدار (دومین همایش آموزش عالی و توسعه پایدار)
39)مقاله " کاربرد نانوفناوری در کشاورزی و مواد غذایی(دومین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد)
40)مقاله" حکمرانی، اخلاق و مسئولیت اجتماعی (کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها)
41) مقاله" حمایت از تولید ملی در جهت تامین سلامت، ایمنی و امنیت غذایی (اولین همایش ملی الکترونیکی سلامت، ایمنی و امنیت غذایی)
42) مقاله" افزایش جمعیت، فرصت یا تهدید(سومین همایش ملی اخلاق و شیوه های نوین درمان ناباروری)
43) مقاله" مدیریت کار و وجدان کاری و ساعات کار مفید در ادارات و نهادها(همایش تربیت فرهنگی و مدیریت سبک زندگی)
44)مقاله" اولین کنفرانس ملی معماری وشهرسازی اسلامی(جایگاه شهرداریها و شورا ها در اجرایی کردن مفاهیم توسعه پایدار شهری)
45) مقاله" گردشگری، روستاها، عشایر (همایش ملی گردشگری ، سرمایه ملی و چشم انداز آینده)
46) مقاله" بررسی تعامل استاد و دانشجو در فرهنگ اسلامی (اولین همایش کشوری چالشها و راهکارهای توسعه مشارکت دانشجو در نظام آموزشی)
47) مقاله" گردشگری و امنیت اجتماعی (اولین همایش ملی مدیریت گردشگری ، طبیعت گردی و جغرافیا)
48) مقاله" تاثیر توسعه گردشگری بر ابعاد شهرها (اولین همایش ملی مدیریت گردشگری ، طبیعت گردی و جغرافیا)
49) مقاله" توسعه فناوریها و فرآوری صنعت نفت(اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی)
50) مقاله" حمایت از تولید ملی در جهت تامین سلامت، ایمنی و امنیت غذایی(اولین همایش ملی الکترونیکی سلامت، ایمنی و امنیت غذایی)
51) مقاله" ضرورت و نقش برندسازی در حمایت از تولید ملی(هشتمین کنفرانس بین المللی برند)
52) مقاله" ضرورت برنامه ریزی برای تولید علوم کارآفرین و مولد(اولین همایش ملی نقش کارآفرینی در تحقق حماسه اقتصادی)
53) مقاله" بیومس و ضایعات کشاورزی در تولید انرژی (سومین کنفرانس بین المللی ایتک)
54) مقاله" تازه ها و نوآوری های مدیریت بحران (پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران)
55) مقاله" اثرات زیست محیطی طراحی و اجرای سازه های آبی(اولین همایش ملی سازه های آبی و آبیاری)
56) مقاله" فرآیندهای طراحی محصول(اولین همایش منطقه ای طراحی پایدار در طراحی صنعتی)
57)مقاله"مدیریت آموزشی( اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران)
58) مقاله" جغرافیا و برنامه ریزی روستایی(اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار)
59) مقاله" گردشگری و مدیریت شهری(اولین کنفرانس ملی مدیریت شهری ایران)
60)معرفی بنده بعنوان صنعتگر برتر در جشنواره اساتیدبرتر،صنعتگران برتر،پژوهشگران برتر،مخترعین برتر نفت، گاز و پتروشیمی