حسن احسانی

حسن احسانی

کاردانی منابع طبیعی شیلات

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | شهریار
کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
۱۳۸۱ - ۱۳۸۴
کاردانی منابع طبیعی شیلات
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات