حسن درخشنده

حسن درخشنده

مدیر در مجموعه تجاری تفریحی کوثر

۲ارتباط ۱مهارت
اصفهان | اصفهان
مدیر
مجموعه تجاری تفریحی کوثر
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان
۱۳۸۸ - ۱۳۹۴
کارشناسی علوم کامپیوتر
-
زیردیپلم
تجارب کاری
۱۳۹۰ اکنون
مدیر
مجموعه تجاری تفریحی کوثر
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات