امیرحسین روح الله پور

امیرحسین روح الله پور

برنامه نویس اندروید

۰ارتباط ۱مهارت
مازندران | ساری
زیردیپلم
تحصیلات
-
زیردیپلم
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
دمو