امیرحسین روح الله پور

امیرحسین روح الله پور

برنامه نویس اندروید

۰ارتباط ۱مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
کارورزی
رستان
زیردیپلم
تحصیلات
-
زیردیپلم
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
کارورزی
رستان
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات
دمو